д. н. Рая Йорданова Заимова

Професор (Доктор на ист. науки)

Институт за балканистика с ц-р по тракология (БАН)

ул. Московска 45, София 1000

E-mail: rzaimova@balkanstudies.bg

rzaimova@hotmail.com

Дисертационни трудове

  • Българският аспект на балканската тема в западноевропейската -литература и театър (XVI-XVII в.), С., 1988 г. Публикуван автореферат 30 с.
  • Франция и Босфора: пътешествия, книжнина, словесни и визуални образи (ХVІ-ХVІІІ в.), С., 2010 г. Публикуван автореферат 43 с.

Награди: 1993 – Грамота от “Съюз на учените в България” за превод от старофренски, предговор и съставителство на “История на Константинопол по време на френските императори” от Шарл Дюфрен Дюканж

2005 – Грамота от “Съюз на учените в България” за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки за монографията “Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в.”

2017 – Благодарствена грамота и плакет от община Пирдоп за предоставяне на авторски права за преиздаване книгата на проф. Й. ЗаимовМестните имена в Пирдопско“ и съпричастност към културния живот в общината

2018 – Грамота на дарителите Рая Заимова и Велислав Заимов: за личния принос в обогатяване на музейните колекции. София, 1928 – Музей за история на София. 1 ноември 2018 г.

2019 – Грамота за дарение на проф. дин Рая Заимова от Ц-р за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ за дарение на книги от личната библиотека на проф. Василка Тъпкова-Заимова. София, 2019.

2019 – Грамота от Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН за щедро дарение на научна литература. София, 15.05.2019.

2019 – Грамота за популяризиране на културно-историческото наследство и дейността на Регионален исторически музей, Благоевград, 18.05.2019.

Експертна дейност:

Участия в медии:

„България 24 – национална тв“: 24.04.2021: https://www.youtube.com/watch?v=XaVcdPxeR_I&ab_channel=%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F24

БНР програма Христо Ботев, разговор за 100-годишнината на проф. Йордан Заимов, 4 май 2021 г.: https://bnr.bg/hristobotev/post/101463075

TV Evrocom, „Памет без давност“, 22.05.2021: https://eurocom.bg/show/pamet-bez-davnost/11231