д-р Рая Йорданова Заимова

Професор (Доктор на ист. науки)

Институт за балканистика (БАН)

ул. Московска 45, София 1000

E-mail: rzaimova@hotmail.com

  • хоноруван професор в Нов български университет и СУ “Св. Кл. Охридски” (ФКНФ, ФСФ)

Дисертационни трудове

  • Българският аспект на балканската тема в западноевропейската -литература и театър (XVI-XVII в.), С., 1988 г. Публикуван автореферат 30 с.
  • Франция и Босфора: пътешествия, книжнина, словесни и визуални образи (ХVІ-ХVІІІ в.), С., 2010 г. Публикуван автореферат 43 с.
Реклами